Dostawa podpory do rurociągu parowego kotła OFZ425

» Opis zapytania

Zapraszamy do kolejnej rundy zapytania ofertowego. Prosimy o złożenie ofert uwzględniających maksymalne upusty cenowe na dostawę:
Poz.1 (340-712-360-0) STOPA PIONOWA WAHLIWA DN610/560 RYS.RZ2*205 GŁÓWNE RUROCIĄGI PAROWE OFz-425 - szt. 1
Informacje dodatkowe:
Właścicielem dokumentacji według której należy wykonać przedmiot zamówienia jest firma Chemar Rurociągi Spółka z o. o.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert na produkt równoważny.
--------------------------------------------------------------------------------
1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – magazyn Zamawiającego: Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini, 32-541 Trzebinia wg Incoterms 2010.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- warunki gwarancji: 24 miesiące od daty zabudowy, nie dłużej niż 36 miesięcy od daty dostawy.
Wymagane wraz z dostawą dokumenty:
- wymagany dowód dostawy,
- świadectwa 3,1 wg PN EN 10204:2006,
- wymagane świadectwo jakości wystawione w oryginale przez Producenta,
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w Opisie zapytania, oraz że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
2. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na która składana jest oferta, na podstawie której system przelicza łączna wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
3. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta.
4.Zastrzezenia Zamawiającego:
4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się