Wymiana wodomierzy z radiowym systemem odczytu dla nieruchomości przy ul. Ściegiennego 99, 109, 121 oraz ul. E. Plater 8, w Kielcach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i przeprowadzenie sukcesywnej wymiany wodomierzy zimnej i ciepłej wody (w razie potrzeby wraz z zaworami kulowymi) zamontowanych w lokalach mieszkalnych znajdujących się w nieruchomościach przy ul. Ściegiennego 99, 109, 121 oraz E. Plater 8 należących do zasobów Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Pionier” w Kielcach, na wodomierze wyposażone w nakładki radiowe wraz z systemem umożliwiającym służbom technicznym Spółdzielni ich zdalny odczyt.
Szacowana liczba wodomierzy z nakładką radiową do wody zimnej wynosi 482 szt.
Szacowana liczba wodomierzy z nakładką radiową do wody ciepłej wynosi 481 szt.
Szacowana liczba zaworów wynosi 90 szt.
Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają:
a) Program funkcjonalno-użytkowy z przedmiarem - stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ,
b) Zestawienie ilości wodomierzy przeznaczonych do wymiany - Załącznik nr 8 do SIWZ
c) Projekt Umowy – stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się