Obróbka mechaniczna płyt walczakowych młyna typu 41.01

» Opis zapytania

Obróbka mechaniczna płyt walczakowych młyna typu 41.01

Zlecenie polega na cięciu wykładzin (płyt) walczakowych młyna typ. 41.01.
Rysunek wykładziny znajduje się w załączniku, cięcie należy wykonać po obu dłuższych krawędziach wykładziny, na głębokości 10mm

Cięcie 10 płyt z obu stron po 10 mm, czyli dwa cięcia na płytę

Materiały w celu obróbki mechanicznej znajdują się na Rejonie ZWR Rudna w Polkowicach. Osoby do kontaktu Dominik Golec tel: 785-807-345 i Janusz Kwoka tel: 785-806-786. Firma realizująca zadanie musi przyjechać na Rejon ZWR Rudna w Polkowicach w celu odbioru płyt do obróbki, a następnie po wykonaniu usługi, firma musi przywieźć gotowe 10 szt. płyt na Rejon ZWR Rudna.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się