Przygotowanie i przeprowadzenie legalizacji wagi samochodowej kopia kopia

» Opis zapytania

Waga nieautomatyczna , elektroniczna, samochodowa o znaku fabrycznym Scalex 1900, Producent TAMTRON SYSTEMS OY - Finlandia , nr fabryczny 201252 , rok produkcji 2013 , Nr certyfikatu zatwierdzenia typu WE;FI 10.1.01 Powyższa waga znajduje się w KGHM Metraco S.A. Magazyn Soli w Kaźmierzowie 100,( obok szybu SW-1) 59-101 Polkowice. Ważność posiadanej legalizacji upływa w dniu 31.01.2019 r.

Rzeczowy zakres robót:
1. Sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemów ważących,
2. Sprawdzenie charakterystyki metrologicznej wagi za pomocą wzorców masy,
3. Kalibracja wagi wzorcami oraz regulacja wagi,
4. Praca dźwigu oraz personelu w zakresie rozmieszczenia wzorców masy na wadze zgodnie z procedurą legalizacyjną,
5. Zgłoszenie wagi do kontroli przez Urząd Miar, uzgodnienie terminu legalizacji oraz dostarczenie świadectwa legalizacji,
6. udział w legalizacji,
7. Wynajem wzorców masy dla potrzeb legalizacji i kalibracji z uwzględnieniem kosztów transportu,
8. Wynajem dźwigu do przemieszczania wzorców na czas kalibracji i legalizacji,
9. Dobór i montaż wyświetlacza zewnętrznego. Wyświetlacz powinien być zabudowany w hermetycznej obudowie (stal kwasoodporna lub plastyk) . Nad wyświetlaczem należy wykonać daszek chroniący przed opadami atmosferycznymi.
10. Opłaty legalizacyjne w OUM.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.01.2019 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się