DOSTAWA CZUJNIK POZIOMU MATERIAŁÓW SYPKICH TYP VEGAWAVE 63

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w drugiej rundzie zapytania ofertowego. Prosimy o złożenie oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe:

1. CZUJNIK POZIOMU MATERIAŁÓW SYPKICH TYP VEGAWAVE 63 – 2 szt.
VEGAWAVE 63
Gwint 1 1/2" NPT
Czujnik w wykonaniu z odsadzeniem 120mm
WE63./XX/A/ND/R/A/M/X
L=270mm

ADRES DOSTAWY: magazyn Odbiorcy - ODDZIAŁ ELEKTROWNIA JAWORZNO III w Jaworznie, ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno

KRYTERIA OGÓLNE
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
• transport na bazie DDP – magazyn Odbiorcy wg. Incoterms 2010,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni.,
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
• towar musi być fabrycznie nowy,
• Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wybranych pozycji ze złożonej oferty,
• gwarancja – nie krótsza niż 12 miesięcy od dnia dostawy (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
• termin dostawy: jak najkrótszy(składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia do dnia dostawy),
• czy oferta składana jest na produkt równoważny? (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza odpowiedzieć Tak lub Nie).

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
• Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty równoważne,.
Parametry techniczne, mechaniczne (gabaryty), funkcjonalne i jakość produktu równoważnego będą zgodne z zamawianą częścią. Montaż i podłączenie równoważnych części musi odbywać się bez dodatkowych przeróbek mechanicznych (redukcji uchwytów itp.) Przy zaoferowaniu produktu równoważnego należy wziąć pod uwagę, że będzie on montowane w miejsce oryginalnego uszkodzonego przetwornika.
• Zamawiający wymaga aby Wykonawca składający ofertę na produkt równoważny dołączył do oferty. dokumenty potwierdzające parametry oferowanego produktu, kartę katalogową lub opis produktu.
• Kryterium oceny ofert: CENA jednostkowa NETTO za sztukę oparta na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010. W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
– cenę produktu,
– cenę transportu,
– cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
– inne składniki ceny /np. rabaty, upusty, koszty logistyczne itp./
• Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego,
• Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFx lub licytacji elektronicznej.
• W przypadku dogrywki w formie licytacji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się