Dostawa formy do wtrysku wysokociśnieniowego na rdzeń ceramiczny

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środka trwałego w postaci formy do wtrysku wysokociśnieniowego na rdzeń ceramiczny. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, wykonanie oraz dostarczenie formy do Instytutu Energetyki Oddziału Ceramiki CEREL w Boguchwale (36-040), ul. Techniczna 1 wraz z przeniesieniem własności formy na Zamawiającego. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia ujęte zostały w załączniku nr 2 do SIWZ, który stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Zostanie on przesłany jedynie do podmiotów, które zobowiążą się do zachowania poufności, podpisując Umowę o zachowaniu poufności (Załącznik nr 1 do SIWZ).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się