Nazwa zamówienia: zakup i dostawa 3 sztuk świdrów ziemnych z możliwością montażu tylny TUZ Ciągników rolniczych dostawa dla IZ Lublin

» Opis zapytania

1.Nazwa zamówienia: zakup i dostawa 3 sztuk świdrów ziemnych z możliwością montażu tylny TUZ Ciągników rolniczych dostawa dla IZ Lublin
2.Rodzaj zamówienia: Dostawa
3.Cel zamówienia: podniesienie wydajności pracy, ograniczenie wpływu czynników szkodliwych takich jak hałas , drgania i wibracje przenoszone na pracowników.
4.Kod CPV: wg wspólnego słownika zamówień – 43132200-9
5.Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa fabrycznie nowych świdrów ziemnych
w ilości 3 sztuk
Dane techniczno - eksploatacyjne:
•Ramowa konstrukcja zawieszana na TUZ ciągnika.
•Masa urządzenia od 170kg do 200kg
•Rodzaj napędu wiertła – mechaniczny z WOM ciągnika – ( 540 obr/min)
•Obroty wiertła od 300 obr/min do 350 obr/min
•Głębokość wiercenia od min 60 cm do max100 cm
•Możliwość zastosowania wierteł o średnicy od od Ø 50mm do Ø 150 mm
•Zapotrzebowanie mocy kW - min 20kW
•Max wychylenie z osi ciągnika 600 - 800 mm
•Wyposażenie w 2 kompletne wiertła o średnicach Ø 50mm oraz Ø 100mm
•Gwarancja minimum 12 miesięcy od daty dostawy
•Dostarczenie wymaganej przepisami dokumentacji technicznej zawierającej instrukcję obsługi, warunki gwarancji w języku polskim.
6.Miejsce dostawy zamówienia: Sekcja Eksploatacji Chełm ul. Okszowska 12B,
22–100 Chełm w terminie do dnia 28.12.2018r
7.Przedmiot zamówienia nie jest podzielony/ jest podzielony na następujące zadania.).
8.Zamawiający dopuszcza/ nie dopuszcza możliwość/ci złożenia oferty częściowej.
9.Zamawiający dopuszcza/ nie dopuszcza możliwość/ci złożenia oferty wariantowej.
10.Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się