Zakup i dostawa - ALK-CAST 12.2

» Opis zapytania

Zakup i dostawa - ALK-CAST 12.2
/ preparat myjący do obróbki metali/
wymagania jakościowe zgodne z dołączoną Charakterystyką jakościową nr 12/NTS

Ilość; 60 kg / 2 opakowania po 30 kg/

Baza dostawy; CIP Bieruń
Zgodnie z Incoterms 2010 r.

Adres dostawy:
Nitroerg. S.A
43-150 Bieruń
Plac Alfreda Nobla 1

Termin dostawy : 51 tydzień 2018 r.

W przypadku nowego dostawcy warunkiem zamówienia jest dostarczenie bezpłatnej partii próbnej w ilości około 5 kg i pozytywny wynik przeprowadzonych badań i testów.

Nie wyrażamy zgody na zamienniki produktu.

Termin płatności : przelew min 60 dni

"Do oferty należy dołączyć:
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego (w formie skanu załączonego do postępowania).

Dostawca zobowiązany jest do poinformowania o posiadanych systemach zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się