Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy) załączniku nr 4 oraz w projekcie Umowy przedstawionym w Rozdziale 3 SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne
  • Oświetlenie i akcesoria

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się