dostawa nawozów mineralnych dla IUNG-PIB w Puławach, Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Wielichowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów mineralnych dla IUNG-PIB w Puławach, Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Wielichowie w ilości 145 ton:
1. Nawóz mineralny, granulowany, azotowy 34% N, o składzie: N (azot całkowity) 34%, N (azot amonowy) 16-18%, N (azot saletrzany) 16-18%, op.a`500 kg (big-bag). 2. Odżywczy nawóz mineralny, granulowany, wieloskładnikowy: N: 3%, P2O5 10% , K2O 25%, SO3 15%, CaO 2%, op.a`500 kg (big-bag). 3. Skoncentrowany nawóz azotowy w formie wodnego roztworu saletrzano-mocznikowego 32% N.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres dostaw i wymagań określono w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo – cenowy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się