dostawa nawozów mineralnych dla IUNG-PIB w Puławach, Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Borusowej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów mineralnych dla potrzeb IUNG-PIB w Puławach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Borusowej w ilości 144 ton:
1. Nawóz mineralny, granulowany, azotowy 27% No składzie: azot całkowity (N) m/m 27%, azot azotanowy (NO3) m/m 13,5%, azot amonowy (NH4) m/m 13,5%, tlenek magnezu (MgO) m/m 4%, tlenek magnezu rozpuszczalny w wodzie (MgO) m/m 1,1%, tlenek wapnia (CaO) m/m 7%, wypełniacz: dolomit, op.a`500 kg (big-bag).
2. Nawóz mineralny granulowany azotowy 33,8% N o składzie: azot całkowity 33,8%, azotanowy N-NO3 5,8%, amonowy N-NH4 0,4%, amidowyN-NH2 27,6%, tlenek wapnia CaO 10,5%, op.a`500 kg (big-bag).
3. Nawóz mineralny granulowany NPK o składzie: Azot całkowity N - 7%, Pięciotlenek fosforu (P₂O₅) - 15,5%, Tlenek potasu (K₂O) - 32 %, Siarka (SO₃) - 7,5%, Cynk (Zn) - 0,1%, op.a`500 kg (big-bag)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres dostaw i wymagań określono w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo – cenowy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się