Dostawa PANEL OPERATORSKI MT 8050iE WEINTEK do TAURON Wytwarzanie S.A. - ODDZIAŁ ELEKTROWNIA STALOWA WOLA

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w kolejnej rundzie zapytania ofertowego. Prosimy złożenie oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe:

- PANEL OPERATORSKI MT 8050iE WEINTEK - 1 szt.
Zamawiający nie dopuszcza produktu równoważnego. Jest to panel operatorski skonfigurowany pod urządzenie do pomiaru TOC.
Konfiguracje i programowanie wykonuje firma Technopomiar, jest to indywidualne programowanie sterownika.

Panel dotykowy do odczytu wskazań oraz programowania parametrów 3- kanałowego przełącznika próbek współpracującego z analizatorem ogólnego węgla organicznego TOC 600.
UWAGI:
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkt równoważny.
- Przy składaniu oferty prosimy o dołączenie deklaracji zgodności / certyfikatu , karty katalogowej.
- Szczegółowy opis pozycji objętych zapytaniem znajduje się pod znacznikiem "lupki" (opis szczegółowy).
1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP magazyn Zamawiającego TAURON Wytwarzanie S.A. - ODDZIAŁ ELEKTROWNIA STALOWA WOLA, ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola wg. Incoterms 2010.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wybranych pozycji ze złożonej oferty,
- towar musi być fabrycznie nowy.
- przy dostawie wymagany świadectwo jakości, certyfikat, instrukcja użytkowania.
Złożenie oferty jest równoważne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego oraz stanowi potwierdzeniem, że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu.
2. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta i na podstawie której system przeliczy łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji (w cenie ofertowej netto produktu należy uwzględnić jego cenę , cenę transportu, cło w przypadku importu (gdy obowiązuje) oraz inne składniki np. rabaty, upusty i.t.p.).
3. W zakładce dokumenty znajduje się
- Podręcznik Oferenta
4. Zastrzeżenia Zamawiającego:
4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4.2. Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-mail.
Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Automatyka i urządzenia sterujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się