EZZ- Badanie rynku: dostawa i montaż prasy filtracyjnej w TAURON Wytwarzanie S.A

» Opis zapytania

UWAGA! AKTUALIZACJA TREŚCI OGŁOSZENIA:
Dodano załącznik nr 1 - "Dodatkowy opis techniczny"
I.ZAMAWIAJĄCY
TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna, 43-603 Jaworzno, ul. Promienna 51,

II.DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO
TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna, ul. Promienna 51, Jaworzno 43 – 603
Departament Zakupów, Biuro Zarządzania Zakupami.
Osoba wyznaczona do kontaktu: Michał Kowalski, numer telefonu: 572 886 747, adres e-mail:
michal.kowalski@tauron-wytwarzanie.pl
Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „EZZ- Badanie rynku: dostawa i montaż prasy filtracyjnej w TAURON Wytwarzanie S.A.”
III.PRZEDMIOT ORAZ CEL PROWADZENIA BADANIA RYNKU
1.Zamawiający zaprasza wszystkich potencjalnych Wykonawców w ramach badania rynku, którego przedmiotem jest pozyskanie informacji w zakresie możliwości dostawy i montażu prasy filtracyjnej na teren Zamawiającego, zlokalizowany w gminie Łaziska Górne.
2.Celem badania rynku jest pozyskanie informacji dotyczących dostępnych na rynku pras filtracyjnych, które mogą być przedmiotem zainteresowania Zamawiającego, to jest informacji uwzględniających co najmniej:
1)Rodzaj dostępnej prasy odwadniającej szlamy (rodzaj: prasa komorowa lub taśmowa, bądź inna; zdefiniowanie ilości pras z uwzględnieniem wydajności, w związku
z potrzebami Zamawiającego).
2)Wartość oczekiwanego uwodnienia materiału przez prasę – do 50%.
3)Wymiary prasy / pras.
4)Konieczność (ewentualnego) zadaszenia lokalizacji prasy (jeżeli tak: jakie wymiary, rodzaj konstrukcji, ewentualne ogrzewanie, rodzaj ogrzewania).
5)Rodzaj wymaganego dokumentu dotyczącego zadaszenia prasy: pozwolenie budowlane, bądź inne.
6)Wymagania odnośnie lokalizacji zadaszenia, w tym fundamentu.
7)Czas prasowania 100 m3 szlamu.
8)Zużycie mediów, w tym energii, wody, powietrza roboczego, flokulanta (ilość na 100 m3).
9)Wartość wymaganej mocy przyłączeniowej.
10)Możliwy czas reakcji na usunięcie usterki prasy /pożądany to maksymalnie 48 godzin.
11)Wielkość zbiornika awaryjnego, biorąc pod uwagę maksymalny czas reakcji na usunięcie usterki oraz ilości szlamu w ciągu doby.
12)Czy wymagana jest ciągła obsługa prasy podczas jej eksploatacji?
13)Okres gwarancji.
14)Przewidywany okres eksploatacji prasy bez remontu kapitalnego.
15)Termin realizacji dostawy i montażu w tygodniach.
16)Szacowana cena (status: oferta budżetowa) obejmująca wszystkie niezbędne koszty,
w tym: dostawę, montaż prasy filtracyjnej (z uwzględnieniem stacji dozowania chemii, ewentualnym zbiornikiem awaryjnym oraz z uwzględnieniem ewentualnej konieczności wybudowania wiaty), koszty szkolenia z obsługi.
3.Informacje techniczne:
a)Ilość osadów jaka powstaje w procesie dekarbonizacji w roku - ok. 6000 Mg,
b)Ilość szlamu jaka powstaje w procesie dekarbonizacji w roku ok. 180 000 m3.
c)Ilość osadów jaka powstaje w procesie dekarbonizacji w dobie - max. 20 Mg
d)Ilość szlamu jaka powstaje w procesie dekarbonizacji w dobie 450 m3.
e)Parametry jakościowe stosowanego wapna:
•wapno palone w bryłach - wyprodukowane wg normy PN-EN 459-1: 2012.,
•granulacja - 40 mm do 80 mm,
•zawartość CaO - minimum 93 %,
•zawartość czynnego CaO + MgO - minimum 82 %,
•zawartość MgO - do 1 %,
•reaktywność R5(t60) - <10 minut,
•czas końca gaszenia - do 15 minut,
•wydajność - >26 dm3/10 kg.
IV.ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W BADANIU RYNKU
1.Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.
2.Niniejsze Ogłoszenie stanowi zaproszenie do złożenia informacji techniczno – handlowej
w zakresie wskazanym w niniejszym Ogłoszeniu.
Prosimy o składanie informacji techniczno – handlowej
za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: michal.kowalski@tauron-wytwarzanie.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się