Zakup i dostawa notebooków GETAC

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa notebooków GETAC.

Szczegóły:

-------------------------------------------------------------------

1) Notebook Getac S410-G2-Basic-i7

specyfikacja:

- matryca 14 TFT";
- min. Procesor Intel Core i7;
- min 4GB RAM;
- min. 500 HDD;
- Windows 10.

Ilość 1szt.

2) Getac B300-G6 Basic

specyfikacja :

- matryca 13,3";
- min. Procesor Intel Core i5;
- min 4GB RAM;
- min. 500 HDD;
- Windows 10.


Ilość 1 szt.

-------------------------------------------------------------------

Gwarancja 36 miesięcy.

Ceny mają zawierać koszty dostawy.

Termin dostawy do 21 dni od od daty podpisania umowy.

Ocenie podlega wartość całościowa oferty netto.

Termin płatności 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Pozostałe warunki określa dołączony do postępowania projekt umowy.

Kary umowne według projektu umowy § 7:
Pkt 3.1. - 1%;
Pkt. 3.2. - 1%;
Pkt. 3.3. - 1%;
Pkt. 3.4. - 1%;
Pkt. 3.5. - 10%.

Warunki gwarancji i rękojmi według projektu umowy § 4:
Pkt. 4 - 14 dni;
Pkt. 5 - 14dni, w 15 dniu
Pkt. 8 - 36 miesięcy,
Pkt. 11 - 14ni, w 15dniu.

Zamawiający zastrzega możliwość anulowania postępowania na każdym etapie.

WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania.

Akceptacja projektu umowy.

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty. Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia.

W przypadku nie wyrażenia zgody przez Oferenta na warunki zawarte w Kryteriach Ogólnych formularza ofertowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiej oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się