Przeglądy eksploatacyjne wraz z naprawą serwisową urządzeń dźwigowych na Stadionie Miejskim im. Reymana w Krakowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są przeglądy eksploatacyjne wraz z naprawą serwisową urządzeń dźwigowych na Stadionie Miejskim im. Reymana w Krakowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ (Zakres rzeczowy wraz z wykazem urządzeń dźwigowych). W przypadku wystąpienia w załącznikach do SIWZ nazwy producenta - produkty można zastąpić równoważnymi.
3. Na nowe części zamienne Wykonawca zobowiązany jest udzielić 12 miesięcy gwarancji.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się