Wymiana poziomów oraz części pionów do wysokości I piętra instalacji zimnej wody, cie-płej wody, cyrkulacji oraz podejść pod hydranty przeciwpożarowe w budynku mieszkal-nym, wielorodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Sąchockiej 7, dz. nr ew. 4/2 z obrębu 2-03-22.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Bu-downictwa Społecznego Warszawa Południe polegających na wymianie poziomów oraz części pionów do wysokości I piętra instalacji zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji oraz podejść pod hydranty przeciwpożarowe w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym w War-szawie przy ul. Sąchockiej 7, dz. nr ew. 4/2 z obrębu 2-03-22.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się