Dostawa wyrobów laboratoryjnych dla Instytutu Biochemii Technicznej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów laboratoryjnych dla Instytutu Biochemii Technicznej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ, w postaci:
Pakiet Nr 1 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny, precyzyjny (zestawy do filtracji, pompy próżniowe)
Pakiet Nr 2 - Akcesoria do elektroforezy poziomej
Pakiet Nr 3 - Laboratoryjne wyroby szklane (laboratoria studenckie)
Pakiet Nr 4 - Produkty z tworzyw sztucznych, sterylne (laboratoria studenckie)
Pakiet Nr 5 - Laboratoryjne wyroby szklane: naczynia miarowe (laboratoria studenckie)
Pakiet Nr 6 - Produkty z tworzyw sztucznych ogólnego zastosowania, niesterylne: probówki i naczynia (laboratoria studenckie)
Pakiet Nr 7 - pH - metr
Pakiet Nr 8 - Pipety automatyczne
o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się