„Budowa odcinka sieci wodociągowej, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Brackiej w Polkowicach.”

» Opis zapytania

Zadanie obejmuje:
1) Budowa odcinka sieci wodociągowej fi 110 mm z rur PE 100 SDR 17 przebiegającej w ul. Brackiej w Polkowicach ( wraz z uzbrojeniem podziemnym ) . Całkowita długość sieci wynosi 259,50 mb
2) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 mm i fi 160 mm z rur PVC-U SN 8 lite z wydłużonym kielichem przebiegającej w ul. Brackiej w Polkowicach . Całkowita długość sieci wynosi 207,50 mb
3) Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej fi 250 mm z rur PVC-U SN 8 lite z wydłużonym kielichem przebiegającej w ul. Brackiej w Polkowicach . Całkowita długość sieci wynosi 195,00 mb

Zakres podstawowy robót stanowiący przedmiot umowy został opisany dokumentami takimi jak:
a) dokumentacja projektowa
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
c) przedmiar robót,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.12.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się