Projekt budowlany i projekt wykonawczy dla zadania pn.: „Marszowice – modernizacja wałów rz. Bystrzycy, Wrocław”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.:
Projekt budowlany i projekt wykonawczy dla zadania pn.: „Marszowice – modernizacja wałów rz. Bystrzycy, Wrocław”

Skrócony opis:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania pn.: „Marszowice – modernizacja wałów rz. Bystrzycy, m. Wrocław” wraz
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji.
Celem zadania jest ochrona przed powodzią osiedla Marszowice poprzez budowę nowego wału
i przebudowy istniejących walów przeciwpowodziowych i dostosowanie ich parametrów do wymogów wału I klasy. Teren całej inwestycji znajduje się w województwie dolnośląskim, w m. Wrocław, w obrębie ewidencyjnym Marszowice.
Na całym odcinku wału Marszowice I i II posiada zdeformowany i rozgęszczony korpus, obniżoną koronę z lokalnymi zawężeniami. Niweleta korony w kilku miejscach jest nierówna przez co podczas wezbrań było konieczne uzupełnianie korony wału workami z piaskiem.
Z tego tytułu występuje zagrożenie stabilności obiektów w czasie wysokich i długotrwałych wezbrań powodziowych rz. Bystrzycy a tym samym zagrożenie powodziowe dla terenów położonych na obszarze chronionym. Ponadto obecna wysokość wałów nie zapewnia zadowalającej ochrony przed wodami 1% i w związku z tym przedmiotowe wały nie spełniają wymogów stawianych wałom chroniącym rolnicze jak i zurbanizowane tereny.

Inne czynności, które wykonawca będzie realizował w ramach przedmiotu zamówienia: nadzór autorski .

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi/ stanowią załącznik/załączniki:
- załącznik nr 03 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia,
- załącznik nr 04 do SIWZ – decyzja środowiskowa;
- załącznik nr 06 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją: minimum 12 miesięcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się