ZBIORNIK NADAWY - Wykonanie zbiornika nadawy

» Opis zapytania

1. ZAMAWIAJĄCY:
„Energetyka” sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 58, 59-301 Lubin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000012900. Wysokość kapitału zakładowego: 469.907.900,00 zł. NIP 692-10-10-700, REGON 390390792.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Wykonanie zbiornika nadawy na składowisku odpadów niebezpiecznych Wydziału W4 Legnica.

3. INNE:
Informacje dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się