„Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Wiązownej przy ul. Leśnej"

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Wiązownej przy ul. Leśnej, zwana dalej „robotami budowlanymi".
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do dokumentacji przetargowej - Dokumentacji projektowej, składającej się z:
a) Projektów budowlanych;
b) Projektów wykonawczych;
c) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót;
d) Decyzji administracyjnych;
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), zwanej dalej „umową o pracę", przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. przy robotach:
1) ziemnych;
2) ciesielskich;
3) zbrojarskich;
4) betoniarskich
5) murarskich;
4) tynkarskich;
5) malarskich;
6) montażowych
7) sanitarnych;
8) elektrycznych;
9) teletechnicznych;
10) drogowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się