Budowa kompleksu edukacyjno-ekologicznego w Gminie Wisła_3

» Opis zapytania

Budowa wolnostojącego budynku (B) Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle (segment B), przy ul. Wyzwolenia w Wiśle wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem multimedialnym, instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi: gazu, wody, prądu, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci, oświetlenia ulicznego i siecią kanalizacji teletechnicznej, parkingami i drogami wewnętrznymi, wykonanie użytku ekologicznego (szczegóły w inwentaryzacji przyrodniczej).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się