USŁUGA NAPRAWY SHAVERA M4 PRODUKCJI MEDTRONIC

» Opis zapytania

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa Shavera M4 produkcji Medtronic, zgodnie z opisem
i wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1 do nin. specyfikacji.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Oferty nie posiadające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
4. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do nin. specyfikacji.

WYMAGANY TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
W terminie do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się