Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w formule „zaprojektuj i wybuduj”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie wykonanie robót związanych z budową parkingu P&R
przy ul. Poznańskiej w Puszczykowie.

Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, a następnie budowę parkingu, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, odwodnienia i oświetlenia.
Przedmiot zamówienia obejmuje również projekt i wykonanie dodatkowego wyposażenia parkingu, w szczególności:
- monitoring,
- ławki, kosze na śmieci,
- info-kiosk,
- biletomat (bez zakupu i montażu),
- miejsce postojowe dla rowerów i motocykli,
- tablice informacyjne drogowe oraz informujące o dotacji unijnej,
- sanitariat,
- zieleń.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w PFU - Programie funkcjonalno- użytkowym, stanowiącym załącznik 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 08:55


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się