Wykonanie remontów cząstkowych dróg i chodników stanowiących własność Gminy Tczew w 2019 roku

» Opis zapytania

I) Przedmiotem zamówienia jest:
1) dostawa i wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej z betonu asfaltowego AC11S dla kategorii ruchu KR 1-2 zgodnie z pkt. 8.2.3 WT-2:2010,
2) dostawa i wbudowanie sześciokątnych płyt betonowych- trylinka (o grubości 12cm),
A) trylinka z odzysku (własność Gminy Tczew składowana na placu w Szpęgawie, oraz przy ul. Sadowej w Czarlinie),
B) trylinka nowa,
C) przełożenie nawierzchni bez konieczności dostarczania trylinki,
D) przełożenie krawężnika bez konieczności dostarczania krawężnika,
E) ułożenie krawężnika – krawężnik nowy,
F) przełożenie obrzeża bez konieczności dostarczenia obrzeża,
G) ułożenie obrzeża – obrzeże nowe,
3) dostawa i wbudowanie płyt drogowych YOMB (ażurowe, o wym.: 1,00m x 0,75m x 12 cm),
A) płyty YOMB z odzysku (własność Gminy Tczew składowane na placu w Szpęgawie),
B) płyty YOMB nowe,
C) przełożenie nawierzchni bez konieczności dostarczania płyt YOMB,
D) płyty YOMB z odzysku – materiał Wykonawcy,
4) dostawa i wbudowanie płytek chodnikowych (betonowe, o wymiarach 50x50x7cm),
A) płytki chodnikowe z odzysku (własność Gminy Tczew składowane na placu w Szpęgawie),
B) płytki chodnikowe nowe,
C) przełożenie nawierzchni bez konieczności dostarczania płytek chodnikowych,
D) przełożenie krawężnika bez konieczności dostarczania krawężnika,
E) ułożenie krawężnika – krawężnik nowy,
F) przełożenie obrzeża bez konieczności dostarczenia obrzeża,
G) ułożenie obrzeża – obrzeże nowe,
5) dostawa i wbudowanie materiału - kostka betonowa typu „Polbruk” o grubości 8 lub 6 cm,
A) kostka betonowa z odzysku (własność Gminy Tczew składowana na placu w Szpęgawie),
B) kostka betonowa nowa,
C) przełożenie nawierzchni bez konieczności dostarczania kostki betonowej,
D) przełożenie krawężnika bez konieczności dostarczania krawężnika,
E) ułożenie krawężnika – krawężnik nowy,
F) przełożenie obrzeża bez konieczności dostarczenia obrzeża,
G) ułożenie obrzeża – obrzeże nowe,
6) równanie dróg gruntowych przy pomocy równiarki i walca (min. 9,5 tony z bębnem wibracyjnym) wraz z wbudowaniem kruszywa łamanego (stabilizowanego mechanicznie) o frakcji 0÷31,5 mm, lub kruszywa betonowego o frakcji 0-63 mm
7) ścięcie poboczy dróg,
A) pobocza o szerokości do 1,0 m,
B) pobocze o szerokości od 1,0 m do 4,0,
8) dostawa i wbudowanie płyt drogowych pełnych (grubość: 15 cm),
A) płyty nowe,
B) przełożenie nawierzchni bez konieczności dostarczania płyt,
C) płyty z odzysku – materiał Wykonawcy,
w celu przeprowadzenia remontów dróg i chodników stanowiących własność Gminy Tczew na terenie Gminy Tczew w 2019 roku.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się