Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej w miejscowości Czerniewice, z wykorzystaniem zespołu obiektów starej Gminnej Spółdzielni, jako głównego miejsca integracji mieszkańców gminy”

» Opis zapytania

Projektuje się przebudowę budynku dawnej rozlewni oraz przebudowę i rozbudowę budynku garażowego zlokalizowanego na działkach nr ewid 352/7 i 352/8 przy ul. Zakładowej w miejscowości Czerniewice, gm. Czerniewice, pow. tomaszowski, woj. łódzkie.
Budynek dawnej rozlewni - obiekt parterowy, z poddaszem nieużytkowym, pokryty dwuspadowym dachem, w technologii tradycyjnej. Znacznie zdewastowany.
Zakres przewidywanych prac obejmuje m.in.:
• rozbiórkę dachu i ścian poddasza
• rozbiórkę stropu nad parterem,
• dostosowanie otworów okiennych i drzwiowych do nowej funkcji obiektu (wykucie nowych
otworów, likwidacja bądź zmiana otworów istniejących),
• demontaż pozostałości stolarki okiennej i drzwiowej,
• demontaż okładzin ściennych i podłogowych, wyposażenia obiektu (piec kaflowy),
• demontaż pozostałości instalacji,
• wykonanie nowych instalacji wod-kan i eNN,
• budowa nowych ścian poddasza,
• montaż prefabrykowanego wiązara dachowego wraz z warstwami przykrycia i orynnowaniem,
• ocieplenie budynku,
• montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
• roboty wykończeniowe i montażowe wewnątrz i na zewnątrz obiektu, w tym montaż ozdobnych detali elewacyjnych)
• zmiana sposobu użytkowania obiektu na Miejsce spotkań i rekreacji mieszkańców.
Budynek garażowy- obiekt parterowy, pokryty dwuspadowym dachem, w technologii tradycyjnej.
Zakres przewidywanych prac obejmuje m.in.:
• rozbiórkę dachu,
• częściową rozbiórkę ścian zewnętrznych,
• dostosowanie otworów drzwiowych (wykucie nowych otworów, likwidacja bądź zmiana otworów istniejących),
• demontaż stolarki drzwiowej,
• demontaż okładzin podłogowych,
• budowa nowych ścian fundamentowych i ścian parteru,
• montaż prefabrykowanego wiązara dachowego wraz z warstwami przykrycia i orynnowaniem,
• ocieplenie budynku,
• montaż stolarki drzwiowej,
• roboty wykończeniowe i montażowe wewnątrz i na zewnątrz obiektu,
• zmiana sposobu użytkowania obiektu na zaplecze techniczno-magazynowe przeznaczone na sprzęt gminny.
Ze względu na modernizacyjny charakter robót budowlanych wszelkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się