Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci cieplnej w ul. Gęsiej i ul. 11-go Listopada w Sokółce

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej Budowy sieci cieplnej w ul. Gęsiej i ul. 11-go Listopada w Sokółce. Projekt powinien obejmować odcinek ul. Gęsiej pomiędzy ul. Grodzieńską do ul. 11-go Listopada włącznie oraz w ul. 11-go Listopada od ul. Gęsiej pomiędzy ul. Grodzieńską i ul. Kolejową. Zakres prac obejmuje zaprojektowanie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej, preizolowanej z mufami termokurczliwymi i z instalacją alarmową impulsową. Sieć cieplną należy zaprojektować w sposób umożliwiający podłączenie wszystkich budynków położonych po obu stronach ulicy. Projektując sieci, należy lokalizować je w pasach drogowych ulic, w nieruchomościach należących do Gminy Sokółka lub podległych jej jednostek organizacyjnych, przyjmując możliwie najkrótszą trasę. W przypadku braku technicznej możliwości ułożenia sieci w pasie drogowym, dopuszcza się lokalizację sieci w innych nieruchomościach. W tym przypadku konieczne jest uzyskanie zgody właścicieli tych nieruchomości na umiejscowienie w nich sieci cieplej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się