Wykonanie prac restauratorskich i budowlanych Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Regionalnego oraz budynku Pl. Kościuszki 20 w Opocznie w ramach rewitalizacji zabytkowego centrum Opoczna w zakresie 3 zadań: Zadanie 1 - prace restauratorskie i budowlane Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie; Zadanie 2 - prace restauratorskie i budowlane Muzeum Regionalnego w Opocznie; Zadanie 3 - prace restauratorskie i budowlane w związku ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowo – mieszkalnego na użyteczności publicznej celu społecznego i kulturalnego Pl. Kościuszki 20 w Opocznie w formule - zaprojektuj i wybuduj.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie prac restauratorskich i budowlanych Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Regionalnego oraz budynku Pl. Kościuszki 20 w Opocznie w ramach rewitalizacji zabytkowego centrum Opoczna w zakresie 3 zadań: Zadanie 1 - prace restauratorskie i budowlane Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie; Zadanie 2 - prace restauratorskie i budowlane Muzeum Regionalnego w Opocznie; Zadanie 3 - prace restauratorskie i budowlane w związku ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowo – mieszkalnego na użyteczności publicznej celu społecznego i kulturalnego Pl. Kościuszki 20 w Opocznie w formule - zaprojektuj i wybuduj zgodnie z PFU dla każdego z zadań oddzielnie. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia i jego realizacji określają załączniki tj: Załącznik nr 1 - PFU Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie, Załącznik nr 2 - PFU Muzeum Regionalne w Opocznie, Załącznik nr 3 - PFU Pl. Kościuszki 20 oraz Załącznik nr 7.I - projekt umowy dla zadania nr 1, który stanowi integralną część SIWZ, Załącznik nr 7.II - projekt umowy dla zadania nr 2, który stanowi integralną część SIWZ, Załącznik nr 7.III - projekt umowy dla zadania nr 3, który stanowi integralną część SIWZ,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się