„Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie Miasta Chodzieży w 2019 r.”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane
z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie Miasta Chodzieży w 2019 r. W zakres zamówienia wchodzi m.in.:
- utrzymanie terenów zielonych tj.: skwerów, ciągów pieszych, deptaków, zieleni w ciągu ulic,
- utrzymanie terenów osiedli mieszkaniowych i parkingów;
oraz przegląd drzewostanu, bieżące opróżnianie koszy, wykonanie dekoracji przedświątecznej, obsadzenie kwiatami rabat kwiatowych, montaż nowych ławek parkowych, renowacja ławek parkowych, renowacja koszy ulicznych, utrzymanie czystości na obiektach kultu pamięci narodowej, koszenie innych terenów zielonych (pobocza, skarpy, itp.), oczyszczanie jezdni przy krawężniku, czyszczenie studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej na terenie miasta Chodzieży.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się