Usuwanie awarii sieci wodociągowych, ujęć wody i stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnych oraz przydomowych i strefowych przepompowni ścieków w 2019 roku na terenie Gminy Łowicz

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia objęte są usługi polegające na: - usuwaniu awarii sieci wodociągowych (w tym naprawa niesprawnych hydrantów); - usuwaniu awarii na ujęciach wody (w tym wymiana pomp głębinowych); - usuwaniu awarii na stacjach uzdatniania wody; - usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych i przydomowych oraz strefowych przepompowni ścieków (w tym instalacji elektrycznych) 2. Zamawiający określa maksymalny czas reakcji od momentu wezwania do usunięcia awarii do przystąpienia do jej usuwania na okres nie dłuższy niż 4 godziny, z zastrzeżeniem, że Oferent (Wykonawca) zobowiązany jest natychmiast po zawiadomieniu przystąpić do dokonania oględzin i zabezpieczenia miejsca awarii. 3. Minimalny okres gwarancji na wykonane prace wynosi 12 miesięcy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się