Regulacja studzienek i kratek ściekowych, oczyszczenie wpustów i przykanalików kanalizacji deszczowej w ulicach miasta Radomia

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest regulacja studzienek i kratek ściekowych, oczyszczenie wpustów
i przykanalików kanalizacji deszczowej w ulicach miasta Radomia.

Zamówienie obejmuje:
- regulację studzienek i kratek ściekowych (obcięcie nawierzchni i odkucie nawierzchni studni lub kratki, regulacja studni lub kratki do wysokości nawierzchni jezdni, ułożenie masy
asfaltobetonowej),
- oczyszczenie wpustów i przykanalików kanalizacji deszczowej (oczyszczenie wpustu lub przykanalika z namułu, wywóz i utylizacja namułu),
- uzupełnianie brakujących kratek ściekowych.
Zakres zamówienia:
- regulacja studzienek i kratek ściekowych - 165 szt.;
- czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej - 1000 szt.;
- czyszczenie przykanalików - 800 szt.;
- uzupełnianie brakujących kratek ściekowych - 340 szt.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.01.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się