konserwacja instalacji elektrycznych i pogotowie elektryczne w obiektach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy zarządzanych przez ZGN Żoliborz.

» Opis zapytania

Konserwacja polega na utrzymaniu instalacji elektrycznych w budynkach powierzonych Wykonawcy do obsługi konserwacyjnej w ciągłej sprawności technicznej stanowiących własność miasta stołecznego Warszawy.
Wykonawca zobowiązany jest do regularnego przeprowadzania przeglądów okresowych pomieszczeń ogólnodostępnych, otoczenia i innych elementów budynków, bezzwłocznego określanie stanów zagrożenia i zabezpieczanie budynków, otoczenia i terenów będących w administrowaniu Administracji.
Czynności wchodzące w zakres usług konserwacyjnych dotyczą instalacji elektrycznych części wspólnych budynku obejmujących:
1) wszystkie instalacje tzw. administracyjne, czyli oświetlenia korytarzy, klatek schodowych, piwnic, strychów, oświetlenie zewnętrzne, zasileń dźwigu, węzła, itp.
2) WZL (wewnętrzne linie zasilające) od złącza kablowego poprzez tablice
z zabezpieczeniami, do odbiorów końcowych dla instalacji administracyjnych, dla odbiorów lokatorskich do tablic mieszkaniowych,
3) połączenia wyrównawcze i instalacje piorunochronne,
4) instalacje zasilania słupów oświetleniowych na terenach.
5) Interwencja w wyniku zgłoszenia przez lokatora zaniku napięcia w budynku stanowiącym własność miasta stołecznego Warszawy.
6) Wymiana w trybie awaryjnym instalacji nn w lokalu mieszkalnych i użytkowych stanowiącym własność miasta stołecznego Warszawy.
Czynności wchodzące w zakres pogotowia technicznego dotyczą części wspólnych budynku dla instalacji elektrycznych i obejmują:
wszystkie instalacje tzw. administracyjne, czyli oświetlenia korytarzy, klatek schodowych, piwnic, strychów, oświetlenie zewnętrzne, zasileń dźwigu, węzła, itp.
Wlz (wewnętrzne linie zasilające) od złącza kablowego poprzez tablice
z zabezpieczeniami, do odbiorów końcowych dla instalacji administracyjnych, dla odbiorów lokatorskich do tablic mieszkaniowych,
połączenia wyrównawcze i instalacje piorunochronne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 08:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się