Adaptacja pomieszczeń na III i IV piętrze budynku Centrum Dydaktyczno-Socjalnego przy ZAZ w Świerzawie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń na 3 i 4 piętrze budynku Centrum Dydaktyczno-Socjalnego przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie z przeznaczeniem na pokoje hotelowe oraz restaurację z zapleczem kuchennym. Na 3 piętrze przewiduje się sale ćwiczeń relaksacyjnych oraz zespół szatniowy dla osób korzystających z sali, 7 pokoi dwuosobowych z łazienkami, 1 pokój jednoosobowy z łazienką, 1 pokój rodzinny z łazienką oraz salę zabaw dla dzieci. Na 4 piętrze znajdować się będzie restauracja z zapleczem kuchennym, sanitariaty. Część pomieszczeń przystosowana zostanie do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek konstrukcyjnie został przygotowany do projektowanej adaptacji podczas ostatniej przebudowy.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
a) Załącznik Nr 8 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
b) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Projekt budowlany i projekt wykonawczy.
c) Załącznik Nr 10 do SIWZ – Przedmiar robót.
d) Załącznik nr 11 do SIWZ – Szczegółowy opis aranżacji wnętrz.
Wykonawca oszacowując przedmiot zamówienia zobowiązany jest uwzględnić wyłącznie elementy aranżacji wnętrz ujęte w przedmiarze robót. Aranżację należy traktować, jako podanie przykładowych propozycji materiałowych, które każdorazowo należy czytać z dopiskiem „lub inne równoważne o nie gorszych parametrach”. Aranżacja stanowi jedynie wyznacznik pożądanego standardu i jakości materiałów, które zostaną zastosowane do realizacji zamówienia. Zamawiający informuje, że udostępnia przedmiar jedynie jako wyjściową podstawę do przygotowania oferty, będzie on służył jedynie do celów pomocniczych Wykonawcy oraz nie będzie stanowił podstawy do obliczenia kwoty należnej za realizację zadania, ani podstawy do rozliczeń na etapie realizacji
inwestycji. Przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia i nie może służyć uzasadnieniu ewentualnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się