Zakup i dostawa telefonów Samsung, Maxcom wraz z etui

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa telefonów komórkowych wraz z etui.

Szczegóły:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupa 1. - Telefony Samsung

1. Telefon Samsung Galaxy S8 czarny

P/N: SM-G950FZKAXEO

Ilość 100 szt.

2. Etui Samsung Galaxy S8 czarne

P/N : EF-XG950ASEGWW

Ilość 100 szt.

3. Telefon Samsung Galaxy A6 czarny

P/N : SM-A600FZKNXEO

Ilość 150 szt.

4. Etui Samsung Galaxy A6 czarne

P/N : EF-PA600CBEGWW

Ilość 150 szt.

5. Telefon Samsung Galaxy J3 2017 czarny

P/N : SM-J330FZKDXEO

Ilość 100 szt.

6. Etui Samsung Galaxy J3 2017 czarne

P/N : EF-J330CBEGWW

Ilość 100 szt.

7. Telefon Samsung Galaxy Xcover 4

P/N L SM-G390FZKAXEO

Ilość 40 szt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupa 2. - Telefony Maxcom

1. Maxcom Strong MM916

Ilość 20 szt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferowane urządzenia musza być objęte gwarancją 24 miesięcy

Wszystkie oferowane urządzenia mają być fabrycznie nowe, z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce, bez blokady simlock oraz muszą obsługiwać standard transmisji LTE

Warunki serwisu - reakcja NBD, termin usunięcia wady 14 dni roboczych, termin dostarczenia zastępczego lub nowego urządzenie 5 dni roboczych, zwrot sprzętu zastępczego 5 dni roboczych

Szczegółowe warunki reguluje dołączony do postępowania Projekt Umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ

Ceny mają zawierać koszty dostawy.

Termin dostawy do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Prosimy o podanie wartości netto całej oferty. Do oferty prosimy o dołączeniu pliku z cenami jednostkowymi netto.

Dopuszczalne składanie ofert na wybrane części :

Grupa 1 - Samsung
Grupa 2 - Maxcom

Termin płatności 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Zamawiający zastrzega możliwość anulowania postępowania na każdym etapie.

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty. Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się