Dostawa analizatora wektorowego sieci 100kHz do siedziby Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora wektorowego sieci 100kHz do siedziby Narodowego Centrum Badań Jądrowych.
2. Szczegółową specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się