Zakup automatycznych kotłów retortowych c.o. KDO Economic 35kW i 42kW dla Sekcji Eksploatacji Jaworzno Szczakowa i Katowice

» Opis zapytania

Zakup automatycznych kotłów retortowych c.o. KDO Economic 35kW 2szt i 42kW 1szt dla Sekcji Eksploatacji Jaworzno Szczakowa i Katowice zgodnie z załączonym OPZ oraz Ogólnymi Warunkami Udzielania Zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dostępnymi w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego na stronie głównej niniejszej Platformy Zakupowej.

Do oferty należy dołączyć:
- karty katalogowe oferowanych kotłów c.o. potwierdzające ich zgodność z wymaganiami Zamawiającego,
- podpisane oświadczenie o RODO, zgodnie z załączonym wzorem.

Ewentualne pytania Wykonawcy mogą zadawać wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Zamawiającego, gdzie będą również udzielane odpowiedzi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się