Dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie”
2.Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 zadania (części)
Zadanie nr 1 – Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni mechatronicznej
Zadanie nr 2 – Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni obsługi konsumenta
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji określony został w załącznikach nr 2, 2A oraz 3 do SIWZ – ( formularze cenowo-techniczne, wzór umowy)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.12.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne
  • Oświetlenie i akcesoria

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się