„Dzierżawa analizatora mikrobiologicznego do posiewów krwi i płynów ustrojowych wraz z dostawą podłoży do posiewów krwi dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
a) dzierżawa wraz z instalacją Analizatora mikrobiologicznego do posiewów krwi i płynów ustrojowych na okres 36 miesięcy. Parametry Analizatora zostały określone w „Opisie przedmiotu zamówienia” (dalej w treści: OPZ) stanowiącego Zał. nr 3 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej w treści: SIWZ);
b) podłączenie i zapewnienie pełnej integracji z systemem LIS oraz oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego (Infomedica firmy Asseco)
c) systematyczna dostawa podłoży (dalej w treści : odczynniki) określonych szczegółowo w zał. nr 2 – „Specyfikacja asortymentowo –cenowa (dalej w treści: SAC)” do SIWZ;
d) przeglądy i serwis dzierżawionych urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta na zasadach ujętych w zał. nr 3 do SIWZ,
e) szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia a także interpretacji wyników badań określonego w OPZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się