Zakup i dostawa notebooków Lenovo ThinkPad Carbon wraz z dokiem i torbą

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa notebooków Lenovo ThinkPad Carbon wraz z dokiem i torbą

Szczegóły:
--------------------------------------

1) Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6
P/N : 20KH006KPB

Ilość 2 szt.

2) Lenovo ThinkPad USB-C Dock
P/N : 40A90090EU

Ilość 2 szt.

3) ThinkPad 14,1" Professional Slim Topload Case
P/N : 4X40H75820

Ilość 2 szt.

---------------------------------------

Prosimy o podanie wartości netto całej oferty. Cena wraz z kosztem dostawy.

Do oferty prosimy o dołączeniu wykazu z cenami jednostkowymi netto na każdą z w/w pozycji osobno.

Gwarancja producenta 36 miesięcy ON-SITE, Next Business Day.

Gwarancja na baterię 12 miesięcy

Termin dostawy do 10 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

Termin płatności 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej FV.

WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania tzn zgody na:

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty. Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia

Brak zgody na powyższe wiąże się z dyskwalifikacją oferty z dalszego toku postępowania przetargowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się