Dostawa sprzętu specjalistycznego: 25 sztuk pił spalinowych i 28 sztuk kos spalinowych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu - pił spalinowych i kos spalinowych - przeznaczonego do wykonywania prac utrzymaniowych prowadzonych w korytach cieków na terenie działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Dostarczony przez Wykonawcę sprzęt - piły spalinowe i kosy spalinowe - muszą być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie później niż w 2017 r.), nieużywane, niepowystawowe, kompletne i gotowe do pracy bezpośrednio po dostarczeniu. Muszą spełniać parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załączniki nr 5 i 6 do SIWZ).
Zamówienie zostało podzielone na dwie części:
Część 1: dostawa 25 sztuk pił spalinowych (pilarek spalinowych łańcuchowych),
Część 2: dostawa 28 sztuk kos spalinowych (wykaszarek spalinowych).
Miejsce dostawy: RZGW w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się