Świadczenie usługi konserwacji i napraw systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego i systemów zabezpieczeń technicznych oraz usługi w zakresie monitoringu pożarowego w obiektach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w Krakowie.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacji i napraw systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego i systemów zabezpieczeń technicznych oraz usługi w zakresie monitoringu pożarowego w obiektach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w Krakowie polegające na konserwacji systemów, dokonywaniu przeglądów konserwacyjnych, utrzymaniu w gotowości
i sprawności techniczno-eksploatacyjnej systemów, ich naprawę oraz usuwanie awarii, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
Część I : Usługa polegająca na konserwacji, przeglądach konserwacyjnych, utrzymaniu
w gotowości i sprawności techniczno - eksploatacyjnej, naprawie oraz usuwaniu awarii systemów przeciwpożarowych (SSP i OD, DSO, SOE, MP, SUG) oraz świadczeniu usługi w zakresie monitoringu pożarowego w obiektach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
Część II : Usługa polegająca na konserwacji, przeglądach konserwacyjnych, utrzymaniu
w gotowości i sprawności techniczno- eksploatacyjnej, naprawie oraz usuwaniu awarii systemów zabezpieczeń technicznych SSWiN, CCTV, KD, BMS - zintegrowanie aplikacją systemów: SSP, SSWiN, CCTV, KD w obiektach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się