Dostawa i montaż przyrządów rejestrujących przepływy wody oraz zainstalowanie modułów radiowych wraz z oprogramowaniem

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż przyrządów rejestrujących przepływy wody oraz zainstalowanie modułów radiowych wraz z oprogramowaniem”. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się składała z następujących elementów:
1) Dostawa 1206 szt. modułów radiowych do zdalnego radiowego odczytu, wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej umożliwiającej gromadzenie odczytów w trybie mobilnym (poprzez zestaw mobilny) lub w trybie stacjonarnym (infrastruktura umożliwia automatyczny, bez ingerencji operatora, odczyt i gromadzenie danych w Systemie Zdalnego Odczytu),
2) Dostawa 1206 szt. wodomierzy,
3) Stworzenie infrastruktury technicznej - instalacja sprzętu pomiarowego, modułów RF i niezbędnych urządzeń infrastruktury, wymaganej przez dostarczone rozwiązanie, zapewniające wymagany poziom dostępności zdalnego odczytu.
4) Dostawa 2 zestawów inkasenckich składający się z mobilnego urządzenia z zainstalowanym oprogramowaniem do zdalnego odczytu danych i konfiguracji modułu RF wraz z układem nadawczo-odbiorczym dedykowanym do obsługi modułów RF i niezbędne akcesoria pozwalające na bezpieczne korzystanie z zestawu w samochodzie – bez względu na tryb pracy dostarczanego rozwiązania systemu zdalnego odczytu -stacjonarnego czy mobilnego.
5) Dostawa, Konfiguracja i parametryzacja oprogramowania Systemu Zdalnego Odczytu,
6) Usługi wdrożeniowe,
7) Dostawa dokumentacji
a) Dokumentacja sprzętu, karty katalogowe, certyfikaty, zatwierdzenia, oświadczania i inne wyszczególnione w OPZ;
b) Dokumentacja oprogramowania składająca się z dokumentacji technicznej i dokumentacji użytkowej oraz dokumentacji technicznej mechanizmów integracji z e-usługami i ZSI Zamawiającego (przede wszystkim z modułem Bilingowym).
c) Harmonogramu wdrożenia.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ.
3.3. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera rozdział II SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się