Dostawa odczynników dla UCK.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników typu NGS TP53 dla UCK, w asortymencie oraz szacunkowej ilości określonych w załączniku nr 5 do SIWZ.
2. Dostawa odczynników będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych. Max termin dostawy: 14 dni od daty złożenia zamówienia. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do Centralnego Laboratorium Klinicznego, ul. Dębinki 7.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2018 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Dębinki 7
Gdańsk 80952
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Dębinki 7
Gdańsk 80952
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się