Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium Wody i Ścieków

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 17 części, z których poszczególne obejmują dostawę, instalację i uruchomienie następującego sprzętu laboratoryjnego:
Część 1 – Zamrażarka niskotemperaturowa – komora głębokiego mrożenia – szt. 1,
Część 2 – Zestaw do bezprzewodowego monitorowania i rejestracji temperatury
w cieplarkach (6 cieplarek ustawionych w jednym pomieszczeniu) wraz
z wzorcowaniem modułu RTi wzorcowaniem rozkładu temperatur w 6 cieplarkach
– 1 zestaw,
Część 3 – Komora laminarna (praca ze szczepami wzorcowymi) – szt. 1,
Część 4 – Aparat do badania czystości mikrobiologicznej powietrza metodą zderzeniową
– szt. 1,
Część 5 – Zestaw do filtracji membranowej (jednostanowiskowy) z pompą przepływową
– 1 zestaw,
Część 6 – Densytometr – szt. 1,
Część 7 – Wytrząsarka typu Vortex – szt. 1,
Część 8 – Cieplarka – szafa termostatyczna wraz z wzorcowaniem w pełnym zakresie – szt. 1,
Część 9 – Zestaw do beztlenowej inkubacji dla oznaczania Clostridium perfrigens łącznie ze
sporami według normy PN-EN ISO 14189:2016-10 – 1 zestaw,
Część 10 – Zestaw do oznaczania bakterii grupy coli metodą NPL (Colilert) – 1 zestaw,
Część 11 – Łaźnia wodna sześcio-miejscowa – szt. 1,
Część 12 – Chromatograf jonowy do równoczesnej analizy wielu anionów – szt. 1,
Część 13 – Blok mineralizacyjny do azotu Kjeldahla – 1 zestaw,
Część 14 – Wagosuszarka do wyznaczania względnej wilgotności i suchej masy z komorą
suszenia wraz z wzorcowaniem w pełnym zakresie – szt. 1,
Część 15 – Autosampler – mobilne przenośne urządzenie do automatycznego poboru próbek
ścieków – szt. 1,
Część 16 – Aparat do automatycznej destylacji – szt.1,
Część 17 – Suszarka laboratoryjna – szt. 1.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w III części SIWZ – pkt. 32. W opisie tym Zamawiający określił minimalne parametry techniczne, jakościowe i eksploatacyjne jakie musi spełniać oferowany sprzęt laboratoryjny oraz wymagane warunki realizacji zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Automatyka i urządzenia sterujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się