Szczotkarka do płytek drukowanych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej szczotkarki do wysoko precyzyjnych płytek drukowanych.
Miejscem dostawy ww. urządzenia jest siedziba Zamawiającego, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa.

2. Zakres dostawy obejmuje:
1) dostarczenie urządzenia do zamawiającego,
2) instalację i uruchomienie urządzenia,
3) przeprowadzenie szkolenia w siedzibie zamawiającego.

3. Przedmiot oraz zakres zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.12.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się