Zakup i dostawa radarowego miernika poziomu oraz sygnalizatora wibracyjnego na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania przetargowego jest zakup i dostawa radarowego miernika poziomu oraz sygnalizatora wibracyjnego na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn.

Zakres dostawy obejmuje:

1) Radarowy miernik poziomu HTA 431-4 L3050
4 sztuki
HTA 4314ML3050/EPDM

2) Sygnalizator wibracyjny RFM 405-0
4 sztuki
RFM4050M

Szczegółowe dane w załączniku nr 1.


INFORMACJE O ZŁOŻENIU OFERTY:
=============================

W celu złożenia oferty poprzez system, oprócz wpisania ceny oferty, do systemu należy dołączyć również następujące załączniki w postaci plików w formacie PDF:

1. Podpisany Załącznik nr 2 (Oświadczenie - Dane osobowe).

3. Oferta cenowa na własnym formularzu firmowym.

Oferta powinna zawierać poniższe informacje:

- całkowitą cenę oferty netto (łącznie z kosztami zakupu i kosztami dostawy),

- krótki opis,

- termin realizacji (nie później, niż do dnia 28.12.2018 r.)

- warunki płatności:
-- forma płatności: przelew,
-- termin płatności - nie krótszy, niż 60 dni

- okres gwarancji (nie mniej, niż 36 miesięcy od daty doastawy)

Zamawiający dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu płatności podzielonej (tzw. split payment), określonej w przepisach art. 108a i następne Ustawy z dnia 11.03.2004 r.
o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 wraz z późniejszymi zmianami).

W przypadku pytań prosimy o kontakt.


OSOBY DO KONTAKTU:
===================

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcą są:

- w sprawach ustaleń technicznych:

Pan Jerzy Juroszek
tel. kom.: 691-411-778


- w sprawach organizacji postępowania przetargowego jest:

Pan Grzegorz Stokłosa
NITROERG S.A.
ul. Zawadzkiego 1
42-693 Krupski Młyn,
tel.: 32 46 62 165
tel. kom.: 601 490 042
e-mail: g.stoklosa@nitroerg.pl
w dniach roboczych w godz. 7:30-13:30.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się