Usługi serwisu sprzętu medycznego. Znak sprawy ZP-PN/57/18

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi serwisu sprzętu medycznego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Arkusz asortymentowo–cenowy - Załącznik nr 4, będący integralną częścią specyfikacji. Wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych
  • Serwis sprzętu medycznego

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się