Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic krajowych, powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych miasta Nowego Sącza w terminie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

» Opis zapytania

1.Zakres zamówienia obejmuje:
bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic krajowych, powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych miasta Nowego Sącza:
29 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną w tym:
-286 maszty
-52 wysięgniki
-26 sterowników
-245 latarni 3x300
-1 latarnia 3x100
-268 latarni 2x200
-66 latarni 1x200
-3 bramy
-164 przyciski dla pieszych
-130 sygnałów dźwiękowych dla pieszych
-4 aktywne podświetlane znaki D-6 nad jezdnią
-8 systemów aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych
-2 sygnalizacje świetlne wzbudzane na przejściu dla pieszych.
2.UWAGA! W mieście Nowy Sącz od 2013 r. funkcjonuje „System preferencji dla autobusów komunikacji miejskiej” na 12 skrzyżowaniach, wdrożony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Nowy Sącz, ściśle powiązany z urządzeniami sterowania ruchem drogowym będącymi w zarządzie MZD Nowy Sącz.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Automatyka i urządzenia sterujące
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się