Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowej aparatury: PAKIET NR 1: potencjostat/galwanostat PAKIET NR 2: komora temperaturowa PAKIET NR 3: analizator tekstury dla Politechniki Poznańskiej wraz z przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej aparatury:
PAKIET NR 1: potencjostat/galwanostat
PAKIET NR 2: komora temperaturowa
PAKIET NR 3: analizator tekstury
dla Politechniki Poznańskiej wraz z przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.
Potencjalny Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie pakiety bądź tylko na poszczególne, wybrane przez siebie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4, tj:
Załącznik 4a: PAKIET NR 1: potencjostat/galwanostat
Załącznik 4b:PAKIET NR 2: komora temperaturowa
Załącznik 4c:PAKIET NR 3: analizator tekstury

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się