Zakup, dostawa i montaż wyposażenia chłodniczego oraz wyposażenia do pracowni analizy żywności dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach ul. Wojska Polskiego 13, 34-100 Wadowice w ramach realizowanego w siedzibie Centrum projektu pn. Turystyczno-Gastronomiczno Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia chłodniczego oraz wyposażenia do pracowni analizy żywności dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach ul. Wojska Polskiego 13, 34-100 Wadowice w ramach realizowanego w siedzibie Centrum projektu pn. Turystyczno-Gastronomiczno Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”, z podziałem na dwa zadania częściowe:
Zadanie nr 1: wyposażenie chłodnicze. 42513000-5 Urządzenia chłodnicze i mrożące, 39162100-6 Pomoce dydaktyczne.
Zadanie nr 2: wyposażenie pracowni analizy żywności. 38300000-8 Przyrządy do pomiaru, 39162100-6 Pomoce dydaktyczne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się